Polish Dutch English French German Italian

Skąd się wzięły Yorki- Trikolorki

Yorkshire terier biewer a la POM pon to pełna nazwa yorków potocznie nazywanych Biewerkami:) 

Główną cechą odznaczającą je od standardowych Yorków jest biały kolor w ich umaszczeniu . 

Jest to rasa stosunkowo młoda i liczy niewiele ponad 20 lat, ich ojczyzną są Niemcy. Pierwsze szczeniaki przyszły na świat w hodowli Gertrudy i Wernera Biewerów 20 stycznia 1984 roku. Pierwszy szczeniak otrzymał imię Schneeflockchen von Friedheck a rodzicami byli Darling von Friedheck oraz Fru Fru von Friedheck - oboje byli zwycięzcami świata młodzieży - Dortmund 1981. 

Uzyskując w 1984 roku szczenię z dodatkiem umaszczenia białego, państwo Biewer postanowili dalej rozwijać swą hodowlę w tym właśnie kierunku, stosując odpowiednią selekcje. Powodem powstania yorka tricolor była prawdopodobnie mutacja genetyczna. 

Federacja FCI nigdy nie uznała nowej odmiany yorka, uznały ją federacje w innych krajach nie zrzeszone w FCI np.: w Polsce rasę prowadzi Polsi Klub Psa Rasowego który jest członkiem ACE. 

Mimo że FCI nie uznała biewerka w 1989 roku rasa ta otrzymała własny wzorzec który jest bardzo podobny do wzorca yorka. 
- waga - 1,5 - 3,0 kg
- wysokość w kłębie około 22 cm
- uszy stojące w kształcie litery V
- umaszczenie trójkolorowe w miarę o symetrycznym rozmieszczeniu, ideał wzorca ma łapki białe
- okrywa włosowa jedwabista, bez podszerstka, na środku grzbietu przedziałek - włosy powinny okrywać ciało w 2/3 jego wysokości lub w całości

Biewerki podobnie jak yorki są psami bardzo żywymi, inteligentnymi i energicznymi. Są przywiązane do swego Pana i lubią okazywać mu swą czułość. Nie są szczekliwe. Ze względu na to że Państwo Biewer stosowali do hodowli najlepsze psy - prawdziwe Biewerki są bardzo piękne eksterierowo. 

Niestety po śmierci Pana Biewera w 1997 roku jego żona nie prowadzi już hodowli. 

Jednak jest dużo innych hodowców w Niemczech którzy zakochali się w Biewerkach i prowadzą nadal tak piękne kolorystycznie Yoreczki.

 

Historia Golddust Yorkshire Terrier

Golddust Yorkshire Terrier jest mutacją kolorystyczną Biewer Yorkshire Terriera, który jest z kolei wariacją kolorystyczną Yorkshire Terriera, wywodzącą się z mutacji genu przy której eumelanina jest produkowana ale tylko częściowo odkładana w sierści.

Mutacja Golddust Y. Terrier polega na tym, że eumelanina jest produkowana ale w ogóle nie jest odkładana w sierści, w związku z czym tylko feomelanina okazuje się jako złoty odcień w pigmentowych miejscach.

Golddust Y. Terrier pojawił się już krótko po okazaniu się wariacji kolorystycznej Biewera Y. Terriera, i był początkowo przyjęty w księgi hodowlane przez niektóre stowarzyszenia jako "Biewer złoto biały".

Niestety wtedy jeszcze nie zostało zauważone, że ma się do czynienia z niezależną, bardzo ciekawą wariacją kolorystyczną. Po pewnym czasie wyeliminowano złoto-białe zwierzęta z hodowli ponieważ nie odpowiadały one standardom Biewera Y. Terriera, które nakazują trójkolorowość. W następujących rodowodach zmieniano świadomie lub nieświadomie zapisy kolorów przodków które brzmiały biało-złote, w niebiesko-biało-złote, co okazuje się być bardzo niefortunne: aby dziś wyhodować z tych przodków kolejny raz

Golddust Y. Terriera, konieczne są staranne badanie by wyśledzić rzeczywiste kolory.

Złoto białe osobniki, które występowały co jakiś czas (pamiętajmy, że niektóre Golddust Y. Terriery dotarły do hodowli jako "Biewer biało-złoty" zostały odłożone na bok lub sprzedane jako błędne/felerne kolory.

Standardy Golddust Y. Terriera odpowiadają poza kolorytem (Golddust Y. Terrier jest bialo-złoty niezależnie od rozłożenia) i wielkością (Golddust Y. Terrier ma dozwoloną wagę do 5 kg) standardom Yorkshire Terriera, którego istotę i wygląd on godnie reprezentuje.

Poza właściwościami, które Golddust Y. Terrier jako zwierzę wystawowe oraz hodowlane bezspornie posiada, jest on kochanym psem rodzinnym który mimo jego niewielkim rozmiarze jest wytrzymałym, odpornym i odważnym towarzyszem. Lubi dzieci, jest ciekawy i nieustraszony, nie podatny na choroby i w sumie pięknym złotym przedstawicielem Yorkshire Terriera.

 

Goldspalter

Jako tzn. Goldspalter określa się zwierzęta fenotypu Biewer Yorkshire Terrier lub Yorkshire Terrier, które noszą genotypowo recesywny allel dla koloru Golddust.

Więc one same nie są Golddust Yorkshire Terrier, mogą jednak owy kolor poprzez kierowane kojarzenie przekazać tak swoim potomkom aby okazał on się fenotypowo. Wówczas są ci potomkowie Golddust Yorkshire Terrier. Ponieważ allel koloru Golddust jest recesywny, może on być przekazywany niewidocznie przez wiele generacji, i przez cały ten okres nie ujawni się , że jeden z rodziców jest nosicielem tego kolorytu.

Kolor zwierzęcia nosiciela może przy tym być "Back and Tan", "Blue and Tan" lub "Tricolor".

Fakt, że osobnik jest nosicielem tego allelu wskazuje zawsze przodka "złoto-białego".

Ponieważ _ jak już wcześniej wspomniano _ ten allel jest recesywny, mógł on być przekazywany przez wiele generacji. W związku z tym znalezienie w rodowodzie osobnika fenotypowo charakterystycznego może być czasami niemożliwe. Wówczas, aby dowiedzieć się więcej, trzeba zasięgnąć tablic genealogicznych. W praktyce można potwierdzić istnienie tego allelu w osobniku poprzez kojarzenie homozygotycznego "nosiciela złota" (tzn. fenotypowego Golddust Yorkshire Terrier) z przyjmującym nosicielem.

Jeżeli w generacji F1 otrzymamy Golddust Yorkshire Terrier, to istnienie allelu jest potwierdzone, wspominany osobnik jest zatem Goldspalter.

 

Przykład 1

Matka fenotypu "Golddust", genotypu homozygotyczny "Golddust"

kojarzona z

Ojcem fenotypu "Golddust", genotypu homozygotyczny "Golddust"

daje w Generacji F1 w 100% potomstwo fenotypu "Golddust", genotypu homozygotyczny "Golddust"

 

Przykład 2

Matka fenotypu "Golddust", genotypu homozyg. "Golddust"

kojarzona z

Ojcem fenotypu "Biewer", genotypu homozyg. "Biewer"

daje w generacji F1 w 100% potomstwo fenotypu "Biewer", genotypu heterozyg. dla "Golddust" i "Biewer" (zatem Goldspalter)

 

Przykład 3

Matka fenotypu "Golddust", genotypu homozyg. "Golddust"

kojarzona z

Ojcem fenotypu "Biewer", genotypu heterozyg. dla "Biewer" i "Golddust"

daje w generacji F1 potomstwo fenotypu "Biewer" i fenotypu "Golddust" w stosunku 1:1

2 szczenięta na 4 byłyby genotypu homozyg. "Golddust" (także fenotypu "Golddust")

a 2 byłyby fenotypu "Biewer" (ale genotypu heterozyg. dla "Biewer" i "Golddust" zatem Goldspalter)

 

Przykład 4

Matka fenotypu "Biewer", genotypowo homozyg. "Biewer"

kojarzona z

Ojcem fenotypu "Golddust", genotypu homozyg. "Golddust"

daje w generacji F1 w 100% potomstwo fenotypu "Biewer", genotypu heterozyg. "Golddust" i "Biewer" (zatem Goldspalter)

 

Przykład 5

Matka fenotypu "Biewer", genotypu heterozyg. dla "Biewer" i "Golddust"

kojarzona z

Ojcem fenotypu "Golddust", genotypu homozyg. "Golddust"

daje w generacji F1 potomstwo fenotypu "Biewer" i fenotypu "Golddust" w stosunku 1:1

2 na 4 szczeniaki byłyby genotypu homozyg. "Golddust" (zatem również fenotypu "Golddust") a

2 byłyby fenotypu "Biewer" (genotypowo ale heterozyg. dla "Biewer" i "Golddust" zatem Goldspalter)

 

Przykład 6

Matka fenotypu "Biewer", genotypu heterozyg. dla "Biewer" i "Golddust"

kojarzona z

Ojcem fenotypu "Biewer", genotypu heterozyg. dla "Biewer" i "Golddust"

daje w generacji F1 potomstwo fenotypu "Biewer" i fenotypu "Golddust" w stosunku 3:1,

1 na 4 szczeniaki byłby genotypu homozyg. dla "Golddust" (zatem również fenotypu "Golddust")

3 szczeniaki byłyby fenotypu "Biewer" (ale 2 byłyby genotypu heterozyg. dla "Biewer" i "Golddust" zatem Goldspalter, jeden szczeniak byłby genotypu i fenotypu homozyg. "Biewer")

 

Przykład 7

Matka fenotypu "Golddust", genotypu homozyg. "Golddust"

kojarzona z

Ojcem fenotypu "Black and Tan" lub "Blue and Tan", genotypu heterozyg. dla "Black lub Blue and Tan" i "Golddust"

daje w generacji F1 potomstwo fenotypu "Black lub Blue and Tan" i fenotypu "Golddust" w stosunku 1:1,

2 z 4 szczeniąt byłyby genotypu homozyg. dla "Golddust" (zatem również fenotypu "Golddust") i

2 byłyby fenotypu "Black lub Blue and Tan" (ale genotypu heterozyg. dla "Black and Tan" i "Golddust" zatem Goldspalter)

 

Przykład 8

Matka fenotypu "Biewer", genotypu heterozyg. dla "Biewer" i "Golddust"

kojarzona z

Ojcem fenotypu "Black and Tan" lub "Blue and Tan", genotypu heterozyg. dla _Black lub Blue and Tan" i _Golddust"

daje w generacji F1 potomstwo fenotypu _Biewer" i fenotypu _Black lub Blue an Tan" jak i równiez fenotypu _Golddust" w stosunku 1:2:1,

1 z 4 szczeniąt byłby genotypu homozyg. dla "Golddust" (zatem również fenotypu "Golddust")

2 byłyby fenotypu "Black lub Blue and Tan" (1 z nich byłby genotypu heterozyg. dla "Black lub Blue and Tan" i "Golddust" zatem Goldspalter", 1 szczeniak byłby heterozyg. dla "Black lub Blue and Tan" i "Biewer" w związku z tym NIE jest on Goldspalter ale Biewerspalter)

 

Przykład 9

Matka fenotypu "Black and Tan" lub "Blue and Tan", genotypu heterozyg. dla "Black lub Blue and Tan" i "Golddust"

kojarzona z

Ojcem fenotypu "Black and Tan" lub "Blue and Tan", genotypu heterozyg. dla "Black lub Blue and Tan" i "Golddust

daje w generacji F1 potomstwo fenotypu "Black lub Blue and Tan" jak i również fenotypu "Golddust" w stosunku 3:1,

1 z 4 szczeniąt byłby genotypu homozyg. dla "Golddust" (zatem również fenotypu "Golddust")

3 byłyby fenotypu "Black lub Blue and Tan" (2 z nich byłyby jednak heterozyg. dla "Black lub Blue and Tan" i "Golddust" zatem Goldspalter 1 byłby jednak homozyg. dla "Black lub Blue and Tan" w związku z czym NIE byłby Goldspalter ale tylko reproduktorem "Black lub Blue and Tan")

 

Przykład 10

Matka fenotypu "Biewer", genotypu homozyg. "Biewer"

kojarzona z

Ojcem fenotypu "Biewer", genotypu heterozyg. dla "Biewer" i "Golddust"

daje w generacji F1 w 100% potomstwo fenotypu "Biewer", genotypu heterozyg. dla "Golddust" i "Biewer" (zatem Goldspalter)

 

Przykład 11

Matka fenotypu "Biewer", genotypu homozyg. "Biewer"

kojarzona z

Ojcem fenotypu "Black and Tan" lub "Blue and Tan", genotypu heterozyg. dla "Black lub Blue and Tan" i "Golddust"

daje w generacji F1 potomstwo fenotypu "Black lub Blue and Tan" i fenotypu "Biewer" w stosunku 1:1,

2 szczeniaki z 4 byłyby genotypu fenotypowo "Biewer" i genotypu heterozyg. dla "Biewer" i "Golddust" (zatem Goldspalter) i

2 byłyby fenotypu "Black lub Blue and Tan" (genotypu ale heterozyg. dla "Black lub Blue and Tan" i "Biewer" także NIE Goldspalter ale Biewerspalter)

 

Przykład 12

Matka fenotypu "Black and Tan" lub "Blue and Tan", genotypu homozyg. dla "Black lub Blue and Tan"

kojarzona z

Ojcem fenotypu "Black and Tan" lub "Blue and Tan, genotypu heterozyg. dla _Black and Tan" I _Golddust"

daje w generacji F1 potomstwo w 100% fenotypu _Black lub Blue and Tan",

2 szczenięta z 4 byłyby genotypu heterozyg. dla "Black lub Blue and Tan" i "Golddust" (zatem Goldspalter) a

2 byłyby homozyg. dla "Black lub Blue and Tan" także NIE byliby Goldspalter ale tylko reproduktorzy "Black lub Blue and Tan"

 

Przykład 13

Matka fenotypu "Biewer", genotypu heterozyg. dla "Biewer" i "Golddust"

kojarzona z

Ojcem fenotypu "Black and Tan" lub "Blue and Tan", genotypu homozyg. dla "Black lub Blue and Tan"

daje w generacji F1 w 100% potomstwo fenotypu "Black lub Blue and Tan,

2 szczenięta z 4 byłyby genotypowo fenotypu "Black lub Blue and Tan" ale genotypu heterozyg. dla "Black lub Blue and Tan" i "Golddust" (zatem Goldspalter)

2 byłyby fenotypu "Black lub Blue and Tan" (ale genotypu heterozyg. dla "Black lub Blue and Tan" i "Biewer" także NIE Goldspalter ale Biewerspalter)

 

UWAGA!

Opisane rodzaje dziedziczenia dotyczą tylko kojarzeń z "łaciatymi" (Pattern lub Irish) Golddust Yorkshire Terrierami. Jeżeli Golddust-rodzic jest jednolicie koloru Golddust, znajduje zastosowanie 3. prawo Mendla:

"Jeżeli krzyżuje się dwie istoty tego samego gatunku, które różnią się w dwóch cechach homozygotycznie, pojedyncze geny zostają rozmieszczone niezależnie. Przy zapłodnieniu mogą one przynieść nowe kombinacje."

Oznacza to, że przy kojarzeniu osobnika jednolicie "Golddust" z osobnikiem "Biewer" który nie jest Goldspalter, mógłby się allel "jednokolorowości" połączyć z allelem koloru czarnego "Biewera". Wynikiem tego moglibyśmy otrzymać znów szczeniaki "Black and Tan", po mimo tego, że żaden z rodziców nie był fenotypu "Black and Tan".

"Biewer" jest właściwie "Black and Tan" z częściowym zaburzeniem pigmentacji. Przy kojarzeniu mogą się objawić w związku z tym tylko szczeniaki fenotypu "Biewer" i "Black and Tan"-koloru, które byłyby genotypowo wszystkie Goldspalter.

 

Historia Biro Yorkshire Terrier

Pierwszy Biro szczeniak był suczką z renomowanej hodowli Relight Art of My Fire Chocolate urodzony 1 grudnia 2004 roku. Hodowcy byli po prostu zdumieni.

Matka szczeniąt, Alisha vom Wasserschlobchen, urodziła czworo szczeniąt. Były to już czwarty miot tej suki ale po raz pierwszy z taką niespodzianką. Trzy z nich to Biewery a czwarty szczeniak to Biro. Ten jeden szczeniak miał niesamowity kolor bo zamiast czarny lub niebieski miał oznaczenia koloru czekolady.

Ojcem szczeniąt był wybitny mistrz Uz Elsteraue von der. Sześć tygodni później, 14 stycznia 2005 roku inny Biro szczeniak urodził się w hodowli "Z Lightning Showboy" ( obecnie ta hodowla już nie istnieje). Nazwa tej suczki Biro była Little Princess z Showboy Lightning. Matką szczeniąt była Ailine von Alkotmany, córka Wasserschlobchen Alisha vom, a ojcem był Uz von der Elsteraue.

Nazwa rasy Biro pochodzi od dwóch pierwszych liter imion hodowców Birgit Rosner "Z Snowboy Lightning" i hodowcy Roberto Krah "Art of Highclass".

Hodowcy tych obu hodowli postanowi zaangażować się w dalszą hodowlę tych psów mając na uwadze poprawę rasy, aby mogły istnieć te wspaniałe czekoladowo-białe Yorkshire Terriery. Jednak największe zasługi w tej sprawie należą się Pani Dagmar Przystaw która to jest prezesem Niemieckiego clubu IBC (International Biewer Club) w którym został zarejestrowany pierwszy szczeniak Biro.

 

 

Wzorzec

Wzorzec Biewer Yorkshire Terrier

Podany wzorzec został w dniu 02.11.2007 roku omówiony z panią Biewer i ostatecznie uznany od tego momentu za obowiązujący.

Tłumaczenie z Niemieckiego i Amerykańskiego Klubu Biewera

Pochodzenie: Niemcy

Wygląd ogólny: jest to elegancki, trzykolorowy ,długowłosy mały piesek z lekko opadającą szatą na boki jego ciała z zarysem równego grzbietu, gdzie wysokość w ramionach jest równa wysokości zadu. Choć zarys psa daje wygląd kwadratu , długość jego ciała może być nieco dłuższa w stosunku do jego wysokości. Ogon noszony wysoko ,pokryty długim płynącym pióropuszem włosów .Biewer bywa kapryśny jak dziecko i choć czasem jest złośliwy to i tak nie przeważa to nad tym jak potrafi być posłusznym i wiernym towarzyszem życia .

Głowa: lekko zaokrąglona z umiarkowanym stopem. Kufa około jednej trzeciej długości głowy. Zgryz może być cęgowy lub nożycowy. Nos całkowicie czarny. Oczy są średniej wielkości , okrągłe lub w kształcie migdała .Spojrzenie inteligentne skierowane do przodu. Oprawa oczu czarna. Uszy małe,w  kształcie litery, stojące nie bardzo szeroko rozstawione i przykryte włosami .Są one ustawione z tyłu czaszki ich podstawa jest na poziomie oczu.

Ciało: jest to piesek o krępej budowie ciała z dobrym poziomem górnej linii grzbietu. Wysokość w kłębie jest taka sama jak wysokość zadu. Długość ciała może być nieco dłuższa niż wysokość psa .Pierś dość szeroka. Klatka piersiowa jest umiarkowanie wysklepiona z podkreśleniem lekko podciągniętych i krótkich ale mocnych lędźwi.

Kończyny przednie: muszą być całkowicie proste , umięśnione i pokryte włosem. Tylne nogi są proste z dobrym kątowaniem. Chody równe i płynne. Łapy okrągłe z czarnymi lub białymi pazurami.

Ogon: jest noszony wysoko nad ciałem ,pokryty długim pióropuszem. Długość ogona musi być do kolana lub dłużej.

Szata: jest długa i jedwabiście miękka .Włos jest prosty i bez podszerstka . Nigdy wełnisty .Włos powinien być długości co najmniej 3 wysokości psa .Włosy na czubku głowy powinny być związane w koński ogon lub pozostawione swobodnie .

Kolorystyka szaty: z tyłu niebieski, czarny lub biały .Ilość wszystkich kolorów zależy od osobistych preferencji bez dominacji żadnego koloru we wzorcu. Głowa (niebiesko- biało-złota)(czarno- biało-złota)(niebiesko _złota )(czarno _złota )(złoto-biała ) najlepiej symetrycznie ubarwiona.

Klatka piersiowa, brzuch , łapy oraz końcówka ogona muszą być całkowicie białe .Kolor biały powinien wejść aż do szyji na pokrycie również podbródka.

Temperament: jest żywiołowy ,inteligentny ,lojalny i bardzo oddany swojej ludzkiej rodzinie .Kocha dzieci co czyni go doskonałym towarzyszem dla wszystkich grup wiekowych.

Waga: około 3,2kg wzrost do około 23 cm.

Wady: wypukłe lub za małe oko, przodozgryz lub tyłozgryz , faliste lub kręcone włosy ,kolor brązowy lub złoty gdziekolwiek indziej na ciele oraz wszelkie inne odstępstwa od wzorca.

 

Golddust Yorkshire Terrier

Głowa:

 • mała głowa
 • średnio-duży pysk
 • stojące uszy
 • średnio-duże oczy, brązowo-zielone aż po ciemnobrązowe
 • ciemna obwódka nosa, dopuszczalne różowe plamki
 • zgryz nożycowy

Budowa ciała:

 • zwarte, mocne i ładnie proporcjonalne ciało
 • nie za długie nogi
 • okrągłe łapy
 • różowa skóra ze złotymi plamkami

Ogon:

 • noszony elegancko

Sierść:

 • kolor biało-złoty, podział nieistotny ( złotawy ton może, ale nie musi się zdecydowanie rozjaśniać u zwierzęcia dorosłego, także ma się wrażenie delikatnego pyłu i stąd nazwa _Golddust_ = złoty pył ).
 • długi włos
 • bujny porost
 • dopuszczalna struktura delikatna aż po mocna!

Wysokośc w kłębie:

 • 20 do 25 cm

Waga:

 • do 5 kg (przy psach hodowlanych może być nawet trochę więcej).

 

Wzorzec Biro Yorkshire Terrier

Pochodzenie: Niemcy

Wygląd ogólny: długowłosy mały terier, nosi bogatą szatę która rozkłada się z tyłu tworząc równy przedziałek na plecach. Kontur ciała powinien sprawiać wrażenie proporcjonalnej i silnej budowy.

Zachowanie i temperament: wspaniały, czujny, inteligentny, pewny siebie pies .

Głowa: głowa powinna być raczej mała i płaska

Kufa: nie za długa

Nos: w kolorze ciemnej czekolady

Oczy: średniej wielkości w ciemnym kolorze o inteligentnym wyrazie

Uszy: małe, w kształcie litery V muszą być stojące, w górnej części ucha pokryte krótkim włosem

Uzębienie: zgryz nożycowy lub cęgowy, braki w zębach przedtrzonowych będą tolerowane

Szyja: krótka, nie bardzo silna

Ciało: bardzo kompaktowe z dobrze uformowanymi biodrami i poziomą linią górną grzbietu

Kończyny: całkowicie proste, dobrze pokryte włosem

Łapy: okrągłe, pazury czarne lub białe

Ogon: ogon niekopiowany, z dużą ilością włosów. Noszony wysoko nad ciałem.

Kolor głowy: czekoladowo - biało-złoty najlepiej z symetrycznie rozłożonymi kolorami

Kolor szaty: czekoladowo - biały z zaznaczonym żabotem czekoladowo _ białym koniecznie bez złotego koloru na ciele. Nogi, brzuch oraz klatka piersiowa w kolorze bieli.

Wysokości: do 22 cm

Waga: ok. 3,1 kg

Wady: wszelkie odstępstwa od wzorca:

 • jasne oczy i obwódki oczu
 • jasny nos
 • klapnięte uszy
 • przodo lub tyło zgryz
 • kręcone lub faliste włosy